Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

Ny meldingtjeneste

Vi har avsluttet vår SMS-tjeneste og gått over til ny meldingstjeneste via: helsenorge.no

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og har derfor nå gått over til å bruke helsenorge.no . Du kan laste ned programmet som en app eller logge deg på via datamaskin. Innlogging gjøres med bank-ID, noe som gjør at du også kan motta prøvesvar o.l. på en trygg måte. For at tjenesten skal fungere må du logge deg inn én gang og godkjenne samtykke til elektronisk kommunikasjon med fastlegekontoret. Tjenesten er gratis å bruke, foruten ved bruk av e-konsultasjoner der du får tilsendt giro i etterkant og betaler vanlig konsultasjonstakst.

Vi vil som før besvare alle henvendelser så raskt som mulig! Via helsenorge kan du som før sende forespørsler til legekontoret og du vil motta sms om timeavtaler og påminnelse to dager i forveien, men du kan i tillegg plukke og velge ledig time direkte fra timeboken, huke av enkelt for medisin du ønsker å få fornyet eller sende en forespørsel om e-konsultasjon direkte til fastlegen.

Det vil som før kun være anledning til å bestille enkelttimer, ved booking av dobbelttimer vil den ene timen slettes uten nærmere informasjon. Har du en spesiell problemstilling som kan kreve mer tid må dette avklares med fastlegen når du er til time.

Timer på laboratoriet kan foreløpig ikke legges ut på nett, så her må man sende en melding til legekontoret og be om time på samme måte som før.

Tilgjengelig på Google Play