Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

GDPR

Opplysningene dine blir lagret i forskjellige helseregistre. Du har rett til innsyn, retting og sletting.

Opplysningene dine kan bli lagret i flere forskjellige helseregistre
Du har klare rettigheter i forhold til opplysningene som lagres om deg

Mer informasjon finner du her:
Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet?