Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

Torsdag 16.01.20

Kontoret holder stengt denne dagen grunnet kurs.

Ved behov for akutt legehjelp ta kontakt med Skjold Legesenter tlf 55 69 99 99 eller Legevakten tlf 116 117.