Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

INFO: CORONA

Er du forkjølet, har hoste og feber, eller har andre tegn på luftveisinfeksjon og trenger hjelp fra lege?

Vi ber om at du kontakter oss på telefon først.

Av hensyn til de andre pasientene og personalet er det viktig at du ikke møter opp i luken uten avtale. 

Do you have a cold? Are you coughing, have a fever or other signs of acute respiratory infection and need medical attension?

Please contact us in advance of visit by phone.

For the sake of other pasients an staff, please do now show up without an appointment.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ring lengekontoret. IKKE MØT OPP!

English: You can find information and specific advice about the corona virus at fhi.no and helsenorge.no.

If you can’t find the answers to your questions, call the Coronasmitte information phone at 815 55 015.

If you think you have been infected, call the doctorDo not show up at the doctor`s office.