Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

Nå kan du avtale koronatest direkte selv

Bergen legevakt gjør det enklere å få testet seg for korona. Nå kan du selv avtale testing direkte.

-Alle med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, kan nå ta kontakt på tlf 55567700 for å avtale test. Det anbefales at du ser det an hjemme i to døgn før du blir testet, men det er ikke et absolutt krav.   Du trenger altså ikke henvisning fra fastlege.