Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

COVID VAKSINE

COVID VAKSINE

Vi har foreløpig ingen dato, for når de første vaksinene kommer til vårt legekontor.

Det er i første omgang pasienter fra 85 år og eldre som vil få tilbudet.

Legekontoret vil ta kontakt med dem det gjelder

For alle andre vennligst å følge med på Bergen Kommune og FHI sine oppdateringer