Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

COVID-VAKSINE

Vi er nå i gang med vaksineringen av de over 85 år.

Neste gruppe som skal ha koronavaksine er pasienter fra og med 80 til og med 84 år. Foreløpig har vi ikke informasjon om når denne vaksinerigen vil foregå. Vi kommer til å ringe til alle pasientene i denne aldersgruppen for å avtale tidspunkt for vaksinering, så snart vi får informasjon om når vi får levert vaksinene. 

Når det gjelder pasientene under 80 år, har vi foreløpig ikke informasjon om når og hvor vaksineringen vil finne sted. Vi vil oppdatere nettsiden angående denne vaksineringen så snart vi vet noe mer.    

Mer om koronavaksine:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/