Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

FREDAG 14. MAI

KONTORET HOLDER STENGT DENNE DAGEN.

HAR DU BEHOV FOR AKUTT LEGEHJELP, VENNLIGST KONTAKT LEGEVAKTEN.