Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

SOMMERFERIE 2021

Kontoret vil være åpent i hele sommer.

Under ligger en oversikt over når de ulike legene har ferie.

Tonje G. Heggren uke 26, 27, 28 og 34

Thomas Omdal uke 28, 29 og 30

Jan Chr. Liby uke 28, 29, 30 og 31

André Johnsen-Hope uke 29, 30, 31 og 32