Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

LIS1/TURNUSLEGE

Fra 01.03.21 får vi ny turnuslege/LIS1-lege på kontoret. Denne legen vil være  her i tillegg til de andre faste legene, og ta imot pasienter fra alle listene. Du kan selv bestille time hos turnuslegen inne på Helsenorge.

Vi ønsker LIS1-Lege Ragnar Risholm velkommen. 

Dette er en lege som er ferdig med medisinstudiet. Han har jobbet 1 år på sykehuset og skal nå jobbe 6 måneder i allmennmedisin før han er ferdig med turnustjenesten. Turnuslegene er dyktige og samvittighetsfulle, og er under tett veiledning fra de andre legene. Du kan føle deg helt trygg når du kommer til en turnuslege