Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

SOMMERFERIE 2022

Kontoret er åpent i hele sommer.

Oversikt over legenes ferie:

Thomas Omdal uke 26-27-28

Tonje Heggren uke 26-29-30-31

Jan-Christian Liby 28-29-30-31

Andre Johnsen-Hope 29-30-31-32

Vigdis Øvre-Eide 28-29-30-31