Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

SOMMEREN 2023

KONTORET ER ÅPENT I HELE SOMMER MED REDUSERT BEMANNING

OVERSIKT OVER FERIEAVVIKLING:

JAN CHRISTIAN LIBY FERIE UKE 26-27-28-29

THOMAS OMDAL FERIE UKE 30-31-32

TONJE HEGGREN FERIE UKE 27-28

ANDRÉ JOHNSEN-HOPE FERIE UKE 29-30-31-32

VIGDIS ØVRE-EIDE FERIE UKE 28-29-30-31