Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

Ansatte

Jan Christian Liby

fastlege – spesialist i allmennmedisin

Thomas Omdal

fastlege – spesialist i allmennmedisin

Tonje Heggren

fastlege – spesialist i allmennmedisin

Hanne Gjeraker

medisinsk sekretær

Hilde Ågotnes

helsesekretær