Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

Bytte fastlege?

Du kan enkelt skifte fastlege og dette kan gjøres opptil 2 ganger per år.
www.minfastlege.no kan du til enhver tid følge med på om det er tilgjengelige plasser hos oss.
Vær oppmerksom på at overføring av din journal ikke skjer automatisk, ta kontakt med tidligere fastlege angående dette.
Ved bytte til Nesttun legekontor kan du opplyse din tidligere lege om at vi benytter oss av journalsystem Infodoc plenario.