Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

helsenorge.no

Vi tilbyr følgende tjenester via helsenorge.no:

Start e-konsultasjon

​E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten.

I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte.

Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Kontakt legekontoret

Tjenesten «kontakt legekontoret» gir deg en trygg kommunikasjonskanal med legekontoret. Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret.​ Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Resepttjenesten på Helsenorge gir god oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept.​

Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

To løsninger for timebestilling er tilgjengelig via innloggede sider på helsenorge.no:

  • Timebestilling – dette vil gi mulighet til å se timer fastlegekontoret har gjort tilgjengelig for bestilling, velge blant disse og bestille time direkte.
  • Forespørsel – du kan også sende en melding til fastlegen og be om en time som passer. Henvendelsen håndteres manuelt hos fastlegekontoret, og du får bekreftelse når timen faktisk er bestilt.