Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

Prisliste

gjeldende fra 01.07.21 – 30.06.22

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt160 / 280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min 10
Sykebesøk på dagtid/kveld223 / 357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk52 / 38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til
røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling
av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 64
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 97
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m. 138
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 189
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger
osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time
eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
168 / 273
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad