Ved akutt sykdom ring oss: 55 13 34 82, legevakt: 116 117 eller medisinsk akuttnummer: 113

Prisliste

gjeldende fra 01.07.19 – 30.06.20

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege155
Konsultasjon hos lege som er spesialist i allmennmedisin 204
Sykebesøk av allmennpraktiserende lege209
Sykebesøk av lege som er spesialist i allmennmedisin245
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 56
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til
røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
66
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 55
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling
av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
55
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 63
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 95
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m. 134
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger
osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time
eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
160/259
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad